U N I T Y

Centrum psychologických služeb a rehabilitace
Dopravního podniku města Brna, a. s.

vítejte

Centrum psychologických služeb a rehabilitace UNITY

Každý může být nejlepší verzí sebe sama

Jsme centrum psychologických a rehabilitačních služeb Dopravního podniku města Brna, a.s. Poskytujeme služby jak zaměstnancům dopravního podniku, tak externím klientům.

Vycházíme z řeckého přesvědčení „kalokagathia“ o harmonii těla a duše. Naším cílem je všestranný a harmonický přístup k člověku jako k celistvé bytosti.

V našem centru nabízíme jak rehabilitační služby, tak psychologickou pomoc a podporu. Dále poskytujeme služby v oblasti psychodiagnostiky, konkrétně dopravně psychologická vyšetření a profesní diagnostiku včetně kariérního poradenství.

Upozornění:

Při vstupu do našeho Centra UNITY musíte splnit jednu z následujících podmínek:

 • dle systému O-N-T (Očkování-Nemoc-Test) předložit ke kontrole potvrzení (certifikát) o očkování, prodělané nemoci nebo o podstoupení antigenního či PCR testu s negativním výsledkem

 • kdo se neprokáže potvrzením v rámci O-N-T, má možnost si zakoupit a provést test přímo na recepci
 • Služby

  Fyzické a duševní zdraví není cílem, ale celoživotním procesem.

  Dopravní psychologie:


  Dopravně psychologické vyšetření

  Dopravně psychologické vyšetření řidičů (lidově „psychotesty pro řidiče“) je posouzení psychické způsobilosti řidiče k řízení motorových vozidel pomocí metod psychologické diagnostiky. Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanovuje, pro jaké účely je dopravně psychologické vyšetření povinné, konkrétně:

  Pro účely vrácení řidičského oprávnění
  • vybodovaní řidiči při žádosti o vrácení řidičského průkazu po 12 měsících od vybodování
  • řidiči se zákazem řízení po jakémkoliv zákazu řízení motorových vozidel uděleném v rámci trestního řízení či v rámci správního řízení nejméně na 6 měsíců
  • řidiči v podmínce při závazku zdržet se řízení motorových vozidel v rámci podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání

  Pro účely výkonu zaměstnání a získání kvalifikace
  • držitelé řidičského oprávnění skupin C1E, C, CE, pokud řídí nákladní nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti nad 7,5 t nebo soupravu nákladního či speciálního automobilu a přípojného vozidla, jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7,5 t
  • držitelé řidičského oprávnění skupin D1E, D nebo DE, pokud řídí motorové vozidlo, zařazené do některé z těchto skupin
  • učitelé autoškol před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly

  Pro účely získání řidičského oprávnění
  • na žádost praktického lékaře, pokud si posuzující lékař takové vyšetření vyžádá

  Pracovní psychologie


  Profesní diagnostika »Hogan«

  Individuální profesní diagnostika je určená pro klienty, kteří potřebují nasměřovat svůj vlastní pracovní potenciál, popřípadě jsou v procesu rozhodování se o svém dalším kariérním směřování. Zároveň je vhodná pro zaměstnance ve vedoucích pozicích, kteří si chtějí ujasnit představu o svých schopnostech, výzvách a klíčových hnacích silách. Bližší pohled na vlastní pracovní potenciál dodává to pravé strategické uvědomění, které dělá z dobrých lídrů ty nejlepší.

  Součástí diagnostiky je hodinový psychologický pohovor s vyškoleným odborníkem zaměřený na interpretaci výsledků a zmapování aktuálních silných i rozvojových stránek klienta.

  Skupinová profesní diagnostika je vhodným nástrojem pro firmy, které se rozhodli investovat do rozvoje potenciálu svých zaměstnanců, dále je vhodná jako účinný nástroj pro výběr klíčových zaměstnanců. Společně s vyškoleným odborníkem si můžete společně nadefinovat zakázku „na míru“.

  Psychologické poradenství


  Krizová intervence

  Krizovou intervenci poskytujeme ve vysoce zátěžových situacích. Pokud cítíte, že jakákoliv situace je nad Vaše síly, nemusíte na to být sami. Ve chvílích, kdy nepříjemné pocity překračují hranici únosnosti, jsou zde naše krizové služby, na které se můžete obrátit.

  Krizová intervence se vyznačuje zaměřením na akutní problém klienta, časovou ohraničeností (2-3 sezení) a práci s psychologem „tady a teď“. Je vhodná v případě řešení akutních životních situací (rozvod, ztráta blízkého).


  Psychoterapeutické poradenství

  Psychoterapeutické poradenství nabízíme klientům, kteří se chtějí zorientovat ve své životní situaci.

  Je možné se na nás obrátit s problémy v partnerských vztazích, s individuálními psychickými potížemi (deprese, úzkost, nízké sebevědomí.), s psychosomatickými potížemi (migrény, nespavost, obezita), s problémy v oblasti výchovy a s jinými náročnými životními situacemi (traumatizující zážitky).


  Ponehodová péče

  Stali jste se účastníkem dopravní nehody? Zhoršil se vám spánek, nebo máte jiné psychické či fyzické příznaky? Napadlo Vás vyhledat odborníka, ale nevíte na koho se obrátit? Právě pro tyto případy je vhodná služba ponehodové péče.

  Obrátit se na nás mohou jak účastníci dopravní nehody (poškození i viníci), tak rodinní příslušníci a další účastníci nehody, na které měla dopad. U všech zúčastněných se mohou objevit závažné psychické a s tím související fyzické problémy. Vyhledání pomoci psychologa je důležitým krokem ke zpracování celé události pod odborným dohledem a prevencí proti vzniku závažnějších psychických následků, jakými jsou například posttraumatická stresová porucha.


  Rehabilitační program pro řidiče

  Nabízíme rehabilitační programy pro řidiče pod vedením certifikovaného lektora. Rehabilitační programy může nařídit soud nebo Probační a mediační služba. Jsou určené pro řidiče, které čeká soud za trestný čin v dopravě pro podpoření snahy o nižší nebo podmíněný trest.

  Program můžete absolvovat i dobrovolně, pokud pociťujete problémy u řízení a chcete společně s lektorem prozkoumat jejich příčinu.

  Program je zaměřený na sebereflexi, sociální zodpovědnost, změnu postojů a tvorbu strategií vyhnutí se rizikovému chování. Rehabilitační program lze absolvovat individuálně i skupinově.

  Po absolvování obdržíte certifikát o absolvování.

  Masáže


  Masáž šíje a zad

  Půlhodinová masáž se soustřeďuje pouze na nejvíce potřebnou část, tzn. šíje, záda a ramena. Je vhodná pro všechny, kteří tráví dlouhé hodiny za pracovním stolem a pro ty, kteří trpí trvalými bolestmi v oblasti zad. Tato masáž také zabraňuje budoucím svalovým bolestem a trvalému napětí kolem vašich ramen.


  Masáž celého těla

  Hodinová masáž celého těla, která je kombinací různých technik od sportovní po relaxační masáž se přizpůsobuje Vašim aktuálním potřebám. Cílem je navodit pocit celkového uvolnění a relaxace.


  Masáž obličeje

  Dvacetiminutová masáž obličeje přináší rychlé uvolnění po celodenním vypětí a regeneruje Vaši pokožku.

  Návštěvní kniha

  Naše pracoviště

  Jak naše centrum vypadá? Prohlédněte si fotogalerii, ať víte, do čeho jdete.

  • Vše
  • Terapie a poradenství
  • Diagnostika
  • Školení
  • Masáže

  recepce

  příjemné prostředí je základ duševní pohody, proto nám i na recepci a v čekárně záleží na každém detailu

  terapeutická místnost

  každý klient má u nás zaručené klidné a bezpečné prostředí

  konzultační místnost

  zde probíhají úvodní pohovory, například před nástupem do zaměstnání

  intimní prostředí

  dobře víme, že vyšetření i terapie se opírají o důvěru a duševní komfort

  zasedací místnost

  jsme vybaveni i pro skupinová školení, přednáška a porady

  specifické vybavení

  dopravně psychologické vyšetření vyžaduje speciální testovací zařízení

  testovací stanice

  jak je vidět, tohle není obyčejný počítač, slouží totiž k testování reflexů a reakcí

  masérna

  klidné, tiché a intimní prostředí, které člověka přímo vybízí, aby se uvolnil a relaxoval

  masérna

  i při relaxaci myslíme na profesionální vybavení a masérské stoly jsou proto samozřejmostí

  Náš tým

  starat se o vás budou:

  Mgr. Eva Jurčáková

  psycholožka
  vedoucí pracoviště

  Mám vystudovanou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kromě vedení centra UNITY zodpovídám taky za hladký průběh dopravně psychologických vyšetření.

  Mohu být Vaším průvodcem během těžších životních období, kdy si sami nevíte rady. Poskytuji psychologické poradenství pro zaměstnance i externí klienty. Věřím v léčivou sílu rozhovoru a vnímám psychologii hlavně jako pomáhající profesi. Ráda Vám pomůžu i v oblasti pracovní psychologie. Společně můžeme zjistit, jak nasměrovat Váš pracovní potenciál.

  Neváhejte se na mě obrátit. Pokud nenajdeme společné řešení, nasměruji Vás do těch správných rukou. Budu se těšit na naší spolupráci.

  Mgr. Markéta Kumpoštová

  psycholožka

  Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Věnuji se psychologické diagnostice související s dopravou, převážně provádění dopravně psychologických vyšetření řidičů i žadatelů o řidičské oprávnění.

  Kromě toho se ve spolupráci s oddělením vzdělávání zaměstnanců podílím na školení zaměstnanců.

  Mým cílem je komplexní podpora našich zaměstnanců i veřejnosti v oblasti psychické rovnováhy. Jsem proto připravena poskytnout krizovou intervenci nebo psychologické poradenství Vám i Vašim blízkým, pokud se na mě obrátíte.

  Mgr. Kateřina Žáková

  psycholožka

  Vystudovala jsem Psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V centru UNITY provádím dopravně psychologická vyšetření a terapie.

  Zabývám se Kognitivně behaviorální terapií (KBT). Tato terapie pomáhá porozumět tomu, jak přemýšlíme o sobě, lidech kolem nás nebo okolí, jak přemýšlení ovlivňuje emoce, tělo a chování.

  Můžete za mnou přijít i ve chvíli, kdy se cítíte sklesleji, naštvaněji, nebo máte více strachů, než je u Vás obvyklé. Můžu Vám pomoci i se zvýšením sebevědomí, nacvičením asertivity, nebo pomoci zvládat obávané situace.

  Budu ráda, když se na mě obrátíte a těším se na naši spolupráci.

  Albína Pazdírková

  masérka

  Jsem certifikovaná masérka pro sportovní a rekondiční masáže.

  Mým cílem je, aby se každý klient, který projde mýma rukama, cítil uvolněný, zregenerovaný a plný nových sil.

  Masáž by podle mě neměla jen ulevovat od bolesti, ale také působit proti stresu a zvyšovat kvalitu života každého z nás.

  Jitka Hajdová

  asistentka

  Jsem dobrá duše pracoviště, jak o mě říkají kolegyně.

  Mám na starosti objednávky masáží i psychologických služeb a další činnosti spojené s administrativou pracoviště, ale zvládnu i uvařit kávu.

  Mojí snahou je vytvořit pro Vás příjemné, přátelské prostředí, tak neváhejte a navštivte nás.

  Ceník

  Dopravní psychologie

  Dopravně psychologické vyšetření


  zdarma
  pro zaměstnance DPMB, a. s., v rámci výkonu profese
  1 850
  pro veřejnost

  Dodatečné vydání posudku o DPV
  500

  Pracovní psychologie

  Profesní diagnostika »Hogan«

  Specifická diagnostika


  4 500
  • 1 test z baterie Hogan + interpretace

  Kompletní diagnostika


  9 500
  • kompletní baterie Hogan + interpretace

  Skupinová diagnostika


  cena je kalkulována na základě rozsahu zakázky


  Psychologické poradenství

  Krizová
  intervence


  zdarma
  pro zaměstnance DPMB, a. s.
  750 / 60 min
  pro veřejnost


  Psychoterapeutické
  poradenství


  zdarma
  pro zaměstnance DPMB, a. s.
  750 / 60 min
  pro veřejnost


  Ponehodová
  péče


  zdarma
  pro zaměstnance DPMB, a. s.
  750 / 60 min
  pro veřejnost


  rehabilitační program pro řidiče
  individuální


  11 000 / osobu

  rehabilitační program pro řidiče
  skupinový


  8 000 / osobu

  Masáže

  Masáž šíje a zad


  200 / 30 min
  pro zaměstnance DPMB, a. s.
  450 / 30 min
  pro veřejnost

  Masáž celého těla


  350 / 60 min
  pro zaměstnance DPMB, a. s.
  750 / 60 min
  pro veřejnost

  Masáž obličeje


  100 / 20 min
  pro zaměstnance DPMB, a. s.
  200 / 20 min
  pro veřejnost

  Všechny ceny jsou platné dle ceníku od 1. 1. 2022, zahrnují DPH.

  Máte nějaké nejasnosti?

  Jak dopravně psychologické vyšetření probíhá?

  Dopravně psychologické vyšetření je od 1. 8. 2012 oprávněn provádět pouze psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy.

  Na dopravně psychologické vyšetření si přineste s sebou:
  • občanský průkaz
  • výpis z evidenční karty řidiče (ne starší než 30 dní)
  • naslouchadlo či brýle, pokud je používáte
  • je-li účelem vyšetření vrácení řidičského oprávnění je nutné donést posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře (ne starší než 30 dní)

  Na vyšetření byste se měli dostavit včas, odpočatí, přiměřeně vyspalí a v dobrém fyzickém a psychickém rozpoložení.

  Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření upravuje § 18c vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

  Dopravně psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, včetně údajů o řidičské praxi, rozhovor, vyšetření posuzované osoby standardizovanými psychodiagnostickými metodami, případně projektivními metodami a pozorováním.

  Dopravně psychologické vyšetření se skládá z následujících částí:

  a) úvodní rozhovor, při kterém posuzovaná osoba
  • je seznámena s podmínkami, průběhem a účelem dopravně psychologického vyšetření
  • písemně potvrdí, že její tělesný a psychický stav umožňuje provedení dopravně psychologického vyšetření
  • sdělí údaje o případných předchozích provedených dopravně psychologických vyšetřeních

  b) vyšetření psychické výkonnosti z hlediska kvantity a kvality
  • intelektu
  • pozornosti, zejména její koncentrace, distribuce a rozsahu
  • senzomotorické reaktivity a koordinace, zejména pokud jde o rychlost a přesnost senzomotorických reakcí na série vizuálních, popřípadě akustických podnětů v situaci časové tísně
  • rozhodování, zejména pokud jde o rychlost a spolehlivost v časové zátěži
  • paměti, zejména vizuální
  • dalších psychických funkcí v případě potřeby

  c) vyšetření osobnostních vlastností zahrnující zejména vyšetření
  • emocionální stability, lability a impulzivity
  • přizpůsobivého chování
  • tendence k riskování
  • odolnosti vůči zátěži
  • psychopatologické symptomatiky
  • dalších osobnostních vlastností v případě potřeby

  d) individuální rozhovor s posuzovanou osobou k získání anamnestických, popřípadě dalších údajů o posuzované osobě

  e) zhodnocení výsledků vyšetření, anamnestických údajů a údajů získaných z rozhovoru a porovnání s objektivními daty

  f) seznámení posuzované osoby se závěrem dopravně psychologického vyšetření a vystavení písemného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření

  Co je to Hoganova profesní diagnostika?

  Hogan je mezinárodní autoritou v hodnocení osobnosti a organizačním poradenství. Už více než 30 let pomáhá firmám dramaticky snižovat fluktuaci a zvyšovat produktivitu díky najímání správných lidí, rozvoje klíčových talentů a hodnocení potenciálu vést.

  Kompletní Hogan Assessment se skládá ze tří testů, přičemž vyplnění každého z nich trvá cca 30 minut (skutečná doba vyplňování je individuální). Testy je možno využívat samostatně i v různých kombinacích dle nadefinované zakázky s klientem nebo firmou. Společně poskytují plastický obraz o osobnostních charakteristikách, klíčových motivacích i potenciálně rizikových vzorcích chování testované osoby.


  1. HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK (Hogan Personality Inventory - HPI)

  Jaký je typický přístup člověka k práci a interakci s ostatními? Na jaké silné stránky se člověk může spolehnout v rámci svého výkonu?

  Světlá stránka osobnosti – to, co vidíme, když lidé ze sebe vydávají to nejlepší.

  Hodnocení osobnosti je rychlý, objektivní a zároveň efektivní způsob, jak vybrat a rozvíjet klíčové zaměstnance.

  Dotazník HPI je standardem v rámci hodnocení osobnosti ve vztahu k pracovní výkonnosti. Hluboce zakořeněné lidské vlastnosti měřené dotazníkem HPI ukazují, jak lidé přistupují k práci a interakci s ostatními.

  Dotazník HPI už více než 30 let pomáhá organizacím úspěšně predikovat výkon zaměstnanců a napomáhá jim s redukcí fluktuace, absentérstvím, ztrátami či se zvyšováním úrovně zákaznických služeb. Dotazník HPI posuzuje osobnostní charakteristiky běžné populace, přičemž vychází z tzv. pětifaktorového modelu osobnosti, který je dnes v psychologii obecně akceptován jako východisko při hodnocení osobnosti.

  Hoganův osobnostní dotazník identifikuje světlou stránku osobnosti – tendence chování, které jsou snadno pozorovatelné a podílejí se na pracovním výkonu. Interpretace výsledků z dotazníku HPI je specifická pro každou pracovní pozici: vysoký nebo nízký skór může být pro některé pozice výhodou, v jiných zas nevýhodou – vše záleží na požadavcích pracovního prostředí.

  Základní informace o dotazníku HPI:
  • Měření normální osobnosti ve vztahu k pracovnímu výkonu.
  • Prokazatelně predikuje úspěch na různých typech pozic (více než 200), zahrnujících všechna hlavní odvětví.
  • Vytvořen speciálně na základě výzkumu pracující dospělé populace.
  • Již administrován více než 500 000 pracujícími lidmi celosvětově.
  • Neobsahuje žádné položky zasahující do soukromí.
  • Nemá žádný negativní vliv na testovaného.
  • Vhodný nejen pro výběr zaměstnanců, ale i jejich rozvoj.


  2. HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST (Hogan Development Survey - HDS)

  Jaké tendence mohou bránit v rozvoji kariéry nebo omezovat pracovní výkon? Jak bude člověk nejspíše reagovat na stres a tlak nebo v situacích, kdy se nekontroluje?

  Temná stránka osobnosti – to, co vidíme, když jsou lidé ve stresu.

  Dotazník HDS posuzuje jedenáct tendencí chování, které mohou ohrozit pracovní vztahy, snížit produktivitu či omezovat celkový kariérní potenciál. Tyto překážky, hluboce zakořeněné v osobnosti člověka, u zaměstnanců ovlivňují styl vedení a další pracovní činnosti.

  Pod tlakem většina lidí projevuje jisté kontraproduktivní tendence či rizikové faktory. Za normálních okolností tyto charakteristiky mohou vlastně být i klady. Když je však člověk unavený, pod tlakem, znuděný či jinak rušený, tyto rizikové faktory mohou ohrozit jeho efektivitu a narušit kvalitu vztahů s klienty a kolegy. Hoganův rozvojový test identifikuje tyto tendence, které často poukazují na temnou stránku osobnosti – neproduktivní vzorce chování, které se objevují ve specifických situacích.

  Dotazník HDS poskytuje cennou zpětnou vazbu pro strategické sebeuvědomění, jež je klíčem k prevenci negativních důsledků spojených s těmito tendencemi.

  Základní informace o dotazníku HDS:
  • Predikuje překážky omezující úspěch v práci.
  • Sleduje vlastnosti, které nepokrývají běžné osobnostní dotazníky (vycházející z pětifaktorového modelu osobnosti).
  • Byl vytvořen speciálně na základě výzkumu pracující dospělé populace.
  • Již administrován více než 10 000 manažery celosvětově.
  • Ověřen ve více než 50 organizacích z žebříčku Fortune 500.
  • Neobsahuje žádné položky zasahující do soukromí.
  • Nemá žádný negativní vliv na testovaného.
  • Vhodný nejen pro výběr zaměstnanců, ale i jejich rozvoj.


  3. INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ (Motives, Values, Preferences Inventory - MVPI)

  Co nás motivuje a pohání? Jaký druh pracovního prostředí je pro člověka nejvíce motivující? O co lidé nejvíce usilují?

  Vnitřní stránka osobnosti – odhalí u lidí jejich základní hodnoty, cíle a zájmy.

  Dotazník MVPI odhaluje u lidí jejich základní hodnoty, cíle a zájmy. Z těchto informací jsme schopni určit, v jakém prostředí lidé podávají nejlepší výkony a v jaké kultuře bude člověk tvůrčí jako lídr.

  Společnosti mohou tyto informace využít k zajištění toho, aby hodnoty nově přijatých zaměstnanců byly totožné s hodnotami společnosti. Dotazník MVPI také pomůže identifikovat, v kterých oblastech jsou jednotliví členové týmu soudržní a kde naopak může docházet ke konfliktům.

  Těchto deset klíčových hodnot, cílů a aktivit je součástí lidské identity. Jsou pak také pro lidi hlavním hnacím faktorem – člověk po nich touží a usiluje o jejich získání. Lidské hodnoty také ovlivňují výběr zaměstnání a kariéry. Lidé mají rádi ty, kteří sdílejí jejich hodnoty a raději pracují v prostředí, které jejich hodnoty podporuje.

  Základní informace o dotazníku MVPI
  • Poskytuje srozumitelnou taxonomii hodnot pro organizační využití.
  • Hodnotí soulad mezi identitou člověka a hodnotami preferovanými v organizaci.
  • Predikuje pracovní úspěch a spokojenost s prací.
  • Vhodný pro výběr a další rozvoj zaměstnanců.
  • Vytvořen speciálně na základě výzkumu dospělé pracující populace.
  • Je ověřený ve více než 100 organizacích.
  • Neobsahuje žádné položky zasahující do soukromí.
  • Nemá žádný negativní vliv na testovaného.

  Kontakt

  Jsme tu pro vás a budeme rádi, pokud se s námi spojíte.

  Rezervace

  rezervace termínů prozatím probíhá prostřednictvím telefonu či emailu, objednávkový formulář připravujeme

  Provozní doba

  Pondělí 08:00 – 16:00
  Úterý 08:00 – 16:00
  Středa 10:00 – 18:00
  Čtvrtek 10:00 – 18:00
  Pátek 08:00 – 16:00

  Email

  unity@dpmb.cz

  (recepce)

  Telefon

  +420 543 174 800

  (recepce)


  Osobní kontakty

  Mgr. Eva Jurčáková


  ejurcakova@dpmb.cz
  tel: +420 543 174 801
  mob: +420 605 234 655


  Mgr. Markéta Kumpoštová


  mkumpostova@dpmb.cz
  tel: +420 543 174 802
  mob: +420 739 576 193


  Mgr. Kateřina Žáková


  kzakova@dpmb.cz
  tel: +420 543 174 803