U N I T Y

Centrum psychologických služeb a rehabilitace
Dopravního podniku města Brna, a. s.

vítejte

Centrum psychologických služeb a rehabilitace UNITY

Každý může být nejlepší verzí sebe sama

Jsme centrum psychologických a rehabilitačních služeb Dopravního podniku města Brna, a.s. Poskytujeme služby jak zaměstnancům dopravního podniku, tak externím klientům.

Vycházíme z řeckého přesvědčení „kalokagathia“ o harmonii těla a duše. Naším cílem je všestranný a harmonický přístup k člověku jako k celistvé bytosti.

V našem centru nabízíme jak rehabilitační služby, tak psychologickou pomoc a podporu. Dále poskytujeme služby v oblasti psychodiagnostiky, konkrétně dopravně psychologická vyšetření a profesní diagnostiku včetně kariérního poradenství.

Služby

Fyzické a duševní zdraví není cílem, ale celoživotním procesem.

Dopravní psychologie:


Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření řidičů (lidově „psychotesty pro řidiče“) je posouzení psychické způsobilosti řidiče k řízení motorových vozidel pomocí metod psychologické diagnostiky. Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanovuje, pro jaké účely je dopravně psychologické vyšetření povinné, konkrétně:

Pro účely vrácení řidičského oprávnění
• vybodovaní řidiči při žádosti o vrácení řidičského průkazu po 12 měsících od vybodování
• řidiči se zákazem řízení po jakémkoliv zákazu řízení motorových vozidel uděleném v rámci trestního řízení či v rámci správního řízení nejméně na 6 měsíců
• řidiči v podmínce při závazku zdržet se řízení motorových vozidel v rámci podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání

Pro účely výkonu zaměstnání a získání kvalifikace
• držitelé řidičského oprávnění skupin C1E, C, CE, pokud řídí nákladní nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti nad 7,5 t nebo soupravu nákladního či speciálního automobilu a přípojného vozidla, jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7,5 t
• držitelé řidičského oprávnění skupin D1E, D nebo DE, pokud řídí motorové vozidlo, zařazené do některé z těchto skupin
• učitelé autoškol před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly

Pro účely získání řidičského oprávnění
• na žádost praktického lékaře, pokud si posuzující lékař takové vyšetření vyžádá


Terapeutické programy pro řidiče

Nabízíme terapeutické programy pro řidiče pod vedením akreditovaných lektorek. Povinnost absolvovat terapeutický program definuje s účinností od 1.4.2024 zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.

Na jeho základě bude program podmínkou vrácení řidičského oprávnění pro tyhle skupiny řidičů:
• řidiči, kterým byl uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců
• řidiči, kteří se v rámci podmíněného zastavení trestního stíhání nebo podmíněného odložení návrhu na potrestání zavázali, že po dobu nejméně 18 měsíců nebudou řídit motorová vozidla
• řidiči, kterým byl uložen správní trest zákazu činnosti za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. d) – tedy řidiči, kteří odmítli test na alkohol nebo drogy
• řidiči, o jejichž účasti na programu rozhodl soud nebo státního zastupitelství na základě zvláštního právního předpisu

Jedná se o terapeuticko-vzdělávací program pro řidiče s problematickým průběhem praxe – pachatele přestupků a trestných činů v dopravě. Jeho cílem je prevence rizikového chování v dopravě. Zaměřuje se na změnu postojů a životního stylu účastníků a na posílení uvědomění následků rizikového chování za volantem. Program je skupinový, účastní se jej zpravidla 3–12 řidičů a probíhá v 5 blocích po 4 hodinách, obvyklý je jeden blok týdně.

Program můžete absolvovat i dobrovolně, pokud pociťujete problémy u řízení a chcete společně s lektorem prozkoumat jejich příčinu. Po absolvování obdržíte certifikát o absolvování.

Podrobnější informace pro účastníky najdete na metodickecentrum.cz


Dopravně psychologický pohovor

Dle novelizace zákona č. 361/2000 Sb. platné od 1.1.2024 má povinnost absolvovat dopravně psychologický pohovor řidič, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů. Dále je povinna absolvovat pohovor osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, jež pozbyla podle § 94a v souvislosti s přestupkem nebo trestným činem, který spáchala ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění.

Předmětem dopravně psychologického pohovoru je získání a prohloubení znalostí o nejčastějších příčinách dopravních nehod a jejich předcházení a o prevenci a řešení mimořádných situací v provozu na pozemních komunikacích.

Psychologické poradenství


Krizová intervence

Krizovou intervenci poskytujeme ve vysoce zátěžových situacích. Pokud cítíte, že jakákoliv situace je nad Vaše síly, nemusíte na to být sami. Ve chvílích, kdy nepříjemné pocity překračují hranici únosnosti, jsou zde naše krizové služby, na které se můžete obrátit.

Krizová intervence se vyznačuje zaměřením na akutní problém klienta, časovou ohraničeností (2-3 sezení) a práci s psychologem „tady a teď“. Je vhodná v případě řešení akutních životních situací (rozvod, ztráta blízkého).


Psychoterapeutické poradenství

Psychoterapeutické poradenství nabízíme klientům, kteří se chtějí zorientovat ve své životní situaci.

Je možné se na nás obrátit s problémy v partnerských vztazích, s individuálními psychickými potížemi (deprese, úzkost, nízké sebevědomí.), s psychosomatickými potížemi (migrény, nespavost, obezita), s problémy v oblasti výchovy a s jinými náročnými životními situacemi (traumatizující zážitky).


Ponehodová péče

Stali jste se účastníkem dopravní nehody? Zhoršil se vám spánek, nebo máte jiné psychické či fyzické příznaky? Napadlo Vás vyhledat odborníka, ale nevíte na koho se obrátit? Právě pro tyto případy je vhodná služba ponehodové péče.

Obrátit se na nás mohou jak účastníci dopravní nehody (poškození i viníci), tak rodinní příslušníci a další účastníci nehody, na které měla dopad. U všech zúčastněných se mohou objevit závažné psychické a s tím související fyzické problémy. Vyhledání pomoci psychologa je důležitým krokem ke zpracování celé události pod odborným dohledem a prevencí proti vzniku závažnějších psychických následků, jakými jsou například posttraumatická stresová porucha.

Pracovní psychologie


Profesní diagnostika »Hogan«

Individuální profesní diagnostika je určená pro klienty, kteří potřebují nasměřovat svůj vlastní pracovní potenciál, popřípadě jsou v procesu rozhodování se o svém dalším kariérním směřování. Zároveň je vhodná pro zaměstnance ve vedoucích pozicích, kteří si chtějí ujasnit představu o svých schopnostech, výzvách a klíčových hnacích silách. Bližší pohled na vlastní pracovní potenciál dodává to pravé strategické uvědomění, které dělá z dobrých lídrů ty nejlepší.

Součástí diagnostiky je hodinový psychologický pohovor s vyškoleným odborníkem zaměřený na interpretaci výsledků a zmapování aktuálních silných i rozvojových stránek klienta.

Skupinová profesní diagnostika je vhodným nástrojem pro firmy, které se rozhodli investovat do rozvoje potenciálu svých zaměstnanců, dále je vhodná jako účinný nástroj pro výběr klíčových zaměstnanců. Společně s vyškoleným odborníkem si můžete společně nadefinovat zakázku „na míru“.

Masáže


Masáž celého těla

Tato masáž je určená k osobnímu uvolnění a obnově pohody. Masáž celého těla bude navržena tak, aby Vám poskytla hlubokou relaxaci. Bude trvat 60 min, bude to individuální masáž podle Vašeho zdravotního a psychického stavu, která Vám pomůže uvolnit napětí a obnoví Váš pocit pohody.

Po dohodě s klientem bude masáž sestavena s kombinací vícero technik, jako jsou klasická masáž, reflexní masáž noh, masáž baňkami, Tui na masáž, Dornovo – Breussova masáž, nebo relaxační masáž. Zajistí, že se budete cítit osvěženi a harmonizování.


Masáž šíje a zad

Tato masáž je skvělou volbou pro ty, kteří potřebují cílenou úlevu od bolesti a napětí v této oblasti. Půlhodinová masáž se zaměřuje na šíjí, záda a ramena. Může být efektivním způsobem, jak relaxovat a uvolnit tuto často namáhanou část těla.

Tato krátká masáž je skvělým způsobem, jak si dopřát okamžitou úlevu od bolesti a stresu spojeného s pracovním stresem a dlouhým sezením.

Po této masáži se bude klient cítit uvolněněji a klidněji.


Masáž obličeje

20minutová masáž obličeje je skvělý způsob, jak si dopřát rychlé uvolnění a osvěžení po náročném dni. Tato masáž zahrnuje jemné a relaxační pohyby, které pomáhají uvolnit napětí v obličeji, krku a dekoltu, zlepšit oběh krve a regenerovat pokožku.

Během této masáže použijeme různé techniky, včetně jemného tlaku na akupunkturní body, krouživé pohyby na tváři a krku, použijeme baňky.

Masáž obličeje nejenže pomáhá uvolnit fyzické napětí, ale také zlepší celkový stav pokožky, stimuluje tvorbu kolagenu a pomáhá v boji proti stárnutí.

Je to skvělý způsob, jak si dopřát krátkou chvíli relaxace a péče o sebe, která může mít pozitivní vliv na vaši náladu a vzhled.

Rekondiční a regenerační konzultace s fyzioterapeutem


Individuální konzultace

Nabízíme individuální konzultace ke zlepšení stavu pohybového aparátu, nalezení rovnováhy mezi potřebou uvolnění ztuhlých svalů nebo posílení svalů oslabených. Zaměřujeme se na celkový stav člověka, nejen na jeden problém.

Rekondiční a regenerační služby můžete využít v oblasti preventivního působení na pohybový aparát nebo jako součást celkového rehabilitačního procesu.

Jak konzultace probíhá?
Doba trvání je 60 minut. Zahrnuje vstupní pohovor, přípravu klienta a následně vlastní konzultaci (aktivní cvičení nebo nácvik relaxačních technik).

Návštěvní kniha

Naše pracoviště

Jak naše centrum vypadá? Prohlédněte si fotogalerii, ať víte, do čeho jdete.

  • Vše
  • Terapie a poradenství
  • Diagnostika
  • Školení
  • Masáže

recepce

příjemné prostředí je základ duševní pohody, proto nám i na recepci a v čekárně záleží na každém detailu

terapeutická místnost

každý klient má u nás zaručené klidné a bezpečné prostředí

konzultační místnost

zde probíhají úvodní pohovory, například před nástupem do zaměstnání

intimní prostředí

dobře víme, že vyšetření i terapie se opírají o důvěru a duševní komfort

zasedací místnost

jsme vybaveni i pro skupinová školení, přednáška a porady

specifické vybavení

dopravně psychologické vyšetření vyžaduje speciální testovací zařízení

testovací stanice

jak je vidět, tohle není obyčejný počítač, slouží totiž k testování reflexů a reakcí

masérna

klidné, tiché a intimní prostředí, které člověka přímo vybízí, aby se uvolnil a relaxoval

masérna

i při relaxaci myslíme na profesionální vybavení a masérské stoly jsou proto samozřejmostí

Náš tým

starat se o vás budou:

Mgr. Eva Jurčáková

psycholožka
vedoucí pracoviště

Jsem vystudovaná psycholožka a vedoucí centra UNITY. Psychologii jsem studovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poskytuji terapii pro zaměstnance i externí klienty. Jsem frekventantka výcviku v kognitivně behaviorální terapii (KBT), která se zabývá vztahem mezi našimi myšlenkami, emocemi, tělesnými projevy a chováním. Ke svým klientům přistupuju s respektem k individuálnímu prožívání. Věřím, že se správnou motivací ke změně, může každý z nás žít lepší a kvalitnější život. Kromě dlouhodobé terapie poskytuji i krátkodobou podporu v nečekaných životních situacích, jakými jsou rozpady partnerství, úmrtí v rodině, vážné dopravní nehody a jiné extrémně zatěžující události.

V soukromí se věnuji hlavně své rodině a koníčkům. Jsem aktivní muzikantka. Hudební tvorba je pro mě velkým zdrojem relaxace.

Budu ráda, když se na mě s důvěrou obrátíte.

Mgr. Markéta Kumpoštová

psycholožka

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Věnuji se psychologické diagnostice související s dopravou, převážně provádění dopravně psychologických vyšetření řidičů i žadatelů o řidičské oprávnění.

Kromě toho se ve spolupráci s oddělením vzdělávání zaměstnanců podílím na školení zaměstnanců.

Mým cílem je komplexní podpora našich zaměstnanců i veřejnosti v oblasti psychické rovnováhy. Jsem proto připravena poskytnout krizovou intervenci nebo psychologické poradenství Vám i Vašim blízkým, pokud se na mě obrátíte.

Mgr. Kateřina Žáková

psycholožka

Vystudovala jsem Psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V centru UNITY provádím dopravně psychologická vyšetření a terapie.

Zabývám se Kognitivně behaviorální terapií (KBT). Tato terapie pomáhá porozumět tomu, jak přemýšlíme o sobě, lidech kolem nás nebo okolí, jak přemýšlení ovlivňuje emoce, tělo a chování.

Můžete za mnou přijít i ve chvíli, kdy se cítíte sklesleji, naštvaněji, nebo máte více strachů, než je u Vás obvyklé. Můžu Vám pomoci i se zvýšením sebevědomí, nacvičením asertivity, nebo pomoci zvládat obávané situace.

Budu ráda, když se na mě obrátíte a těším se na naši spolupráci.

Mgr. Bc. Jana Mikešová

fyzioterapeutka

Vystudovala jsem obor Fyzioterapie na Lékařské fakultě, a obor Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy řeči a sluchu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Ve své praxi se setkávám s pohybovými obtížemi lidí v důsledku různých příčin (úrazy, funkční poruchy pohybového aparátu, ortopedické operace, neurologická onemocnění), ale i sportovní problematikou.

K hlavním zásadám mé práce patří respekt k jedinečnosti každého člověka a snaha najít řešení jeho potíží. Mohu Vám pomoci s problémy pohybového aparátu, vzniklými v důsledku dlouhodobého přetěžování nebo s náhle vzniklými bolestivými stavy. Věřím, že pohyb může být radostí i léčebným prostředkem.

Jitka Hajdová

asistentka

Jsem dobrá duše pracoviště, jak o mě říkají kolegyně.

Mám na starosti objednávky psychologických služeb a další činnosti spojené s administrativou pracoviště, ale zvládnu i uvařit kávu.

Mojí snahou je vytvořit pro Vás příjemné, přátelské prostředí, tak neváhejte a navštivte nás.

Ing. Brigita Bittnerová

masérka

Vystudovala jsem Fytoterapii, Tradiční čínskou medicínu a akupunkturu v Brně, kde jsem objevila sílu bylin a tajemství energetických drah. Bylo to, jako by se mi otevřely dveře do nového světa, světa, kde se energie těla stává klíčem k harmonii a léčbě. Pokračovala jsem studiem masérství na střední zdravotní škole ve Skalici, kde jsem získala své znalosti o těle a jeho potřebách. Tato kombinace TČM a masérství mě posunula k poslání pomáhat lidem najít vnitřní rovnováhu a pohodu.

S mými masérskými dovednostmi a znalostmi, vycházejícími z tradiční čínské medicíny dokážu uvolnit napětí, zlepšit celkový stav těla, uvolnit od stresu a návratu k celkovému zdraví a přinést hlubokou relaxaci.

Naše tělo a mysl jsou nerozlučně propojeny a péče o jedno ovlivňuje druhé.

Těším se na společné setkání.

Jana Kupčíková

masérka

Jsem masérka, co masíruje srdcem...

Masážím se věnuji už dlouho a považuji je za skvělý prostředek k harmonizaci člověka skrze tělo. Lidské tělo totiž vnímám jako dokonalý chrám naší duše a také jako jediný domov, ve kterém skutečně musíme žít. A o svůj domov je dobré pečovat, abychom se v něm cítili příjemně.

V průběhu let jsem získala mnoho spokojených klientů díky svému profesionálnímu přístupu a schopnosti naslouchat Vašim potřebám. Moje masáže jsou místem, kde si můžete odpočinout, zklidnit mysl a zbavit se bolesti a napětí ve svém těle.

Ráda vás přivítám u nás v masérně, kde se můžete těšit na klidné a příjemné prostředí, které budete opouštět uvolnění a zrelaxovaní.

Zeptejte se...

Blog Zeptejte se… je určený pro Vaše dotazy, na které budou odpovídat psycholožky centra UNITY DPMB, a. s. Může jít o otázky pracovní, soukromé, obecné... prostě jakékoliv.

Svůj dotaz můžete poslat prostřednictvím anonymního formuláře a odpověď na něj naleznete zde na webu a také ve zpravodaji DPMB, a. s.

Budeme se těšit.

Ceník

Dopravní psychologie

Dopravně psychologické vyšetření


zdarma
pro zaměstnance DPMB, a. s., v rámci výkonu profese
2 000
pro veřejnost

Dodatečné vydání posudku o DPV
500

Dopravně psychologický pohovor


3 000

Pracovní psychologie

Profesní diagnostika »Hogan«

Specifická diagnostika


6 500
  • 1 test z baterie Hogan + interpretace

Kompletní diagnostika


15 000
  • kompletní baterie Hogan + interpretace

Skupinová diagnostika


cena je kalkulována na základě rozsahu zakázky


Psychologické poradenství

Krizová
intervence


zdarma
pro zaměstnance DPMB, a. s.
850 / 60 min
pro veřejnost


Psychoterapeutické
poradenství


zdarma
pro zaměstnance DPMB, a. s.
850 / 60 min
pro veřejnost


Ponehodová
péče


zdarma
pro zaměstnance DPMB, a. s.
850 / 60 min
pro veřejnost


terapeutické programy pro řidiče


13 310 / osobu

Výhradním koordinátorem terapeutických programů dle zákona 361/2000 Sb.je Metodické centrum, kterému účastník uhradí celou částku za program.
Více na metodickecentrum.cz.

Masáže

Masáž
celého těla


350 / 60 min
pro zaměstnance DPMB, a. s.

(nárok na příspěvek za podmínek dle interních předpisů)


1 500 / 60 min
pro veřejnost

Masáž
šíje a zad


180 / 30 min
pro zaměstnance DPMB, a. s.

(nárok na příspěvek za podmínek dle interních předpisů)


750 / 30 min
pro veřejnost

Masáž
obličeje


120 / 20 min
pro zaměstnance DPMB, a. s.

(nárok na příspěvek za podmínek dle interních předpisů)


500 / 20 min
pro veřejnost

Rekondiční a regenerační konzultace s fyzioterapeutem

Individuální konzultace


350/ 60 min
pro zaměstnance DPMB, a. s.

(nárok na příspěvek za podmínek dle interních předpisů)


1 250/ 60 min
pro veřejnost

Všechny ceny jsou platné dle ceníku od 1. 1. 2024, zahrnují DPH.

Máte nějaké nejasnosti?

Jak dopravně psychologické vyšetření probíhá?

Dopravně psychologické vyšetření je od 1. 8. 2012 oprávněn provádět pouze psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy.

Na dopravně psychologické vyšetření si přineste s sebou:
• občanský průkaz
• výpis z evidenční karty řidiče (ne starší než 30 dní)
• naslouchadlo či brýle, pokud je používáte
• je-li účelem vyšetření vrácení řidičského oprávnění je nutné donést posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře (ne starší než 30 dní)

Na vyšetření byste se měli dostavit včas, odpočatí, přiměřeně vyspalí a v dobrém fyzickém a psychickém rozpoložení.

Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření upravuje § 18c vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Dopravně psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, včetně údajů o řidičské praxi, rozhovor, vyšetření posuzované osoby standardizovanými psychodiagnostickými metodami, případně projektivními metodami a pozorováním.

Dopravně psychologické vyšetření se skládá z následujících částí:

a) úvodní rozhovor, při kterém posuzovaná osoba
• je seznámena s podmínkami, průběhem a účelem dopravně psychologického vyšetření
• písemně potvrdí, že její tělesný a psychický stav umožňuje provedení dopravně psychologického vyšetření
• sdělí údaje o případných předchozích provedených dopravně psychologických vyšetřeních

b) vyšetření psychické výkonnosti z hlediska kvantity a kvality
• intelektu
• pozornosti, zejména její koncentrace, distribuce a rozsahu
• senzomotorické reaktivity a koordinace, zejména pokud jde o rychlost a přesnost senzomotorických reakcí na série vizuálních, popřípadě akustických podnětů v situaci časové tísně
• rozhodování, zejména pokud jde o rychlost a spolehlivost v časové zátěži
• paměti, zejména vizuální
• dalších psychických funkcí v případě potřeby

c) vyšetření osobnostních vlastností zahrnující zejména vyšetření
• emocionální stability, lability a impulzivity
• přizpůsobivého chování
• tendence k riskování
• odolnosti vůči zátěži
• psychopatologické symptomatiky
• dalších osobnostních vlastností v případě potřeby

d) individuální rozhovor s posuzovanou osobou k získání anamnestických, popřípadě dalších údajů o posuzované osobě

e) zhodnocení výsledků vyšetření, anamnestických údajů a údajů získaných z rozhovoru a porovnání s objektivními daty

f) seznámení posuzované osoby se závěrem dopravně psychologického vyšetření a vystavení písemného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření

Co je to Hoganova profesní diagnostika?

Hogan je mezinárodní autoritou v hodnocení osobnosti a organizačním poradenství. Už více než 30 let pomáhá firmám dramaticky snižovat fluktuaci a zvyšovat produktivitu díky najímání správných lidí, rozvoje klíčových talentů a hodnocení potenciálu vést.

Kompletní Hogan Assessment se skládá ze tří testů, přičemž vyplnění každého z nich trvá cca 30 minut (skutečná doba vyplňování je individuální). Testy je možno využívat samostatně i v různých kombinacích dle nadefinované zakázky s klientem nebo firmou. Společně poskytují plastický obraz o osobnostních charakteristikách, klíčových motivacích i potenciálně rizikových vzorcích chování testované osoby.


1. HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK (Hogan Personality Inventory - HPI)

Jaký je typický přístup člověka k práci a interakci s ostatními? Na jaké silné stránky se člověk může spolehnout v rámci svého výkonu?

Světlá stránka osobnosti – to, co vidíme, když lidé ze sebe vydávají to nejlepší.

Hodnocení osobnosti je rychlý, objektivní a zároveň efektivní způsob, jak vybrat a rozvíjet klíčové zaměstnance.

Dotazník HPI je standardem v rámci hodnocení osobnosti ve vztahu k pracovní výkonnosti. Hluboce zakořeněné lidské vlastnosti měřené dotazníkem HPI ukazují, jak lidé přistupují k práci a interakci s ostatními.

Dotazník HPI už více než 30 let pomáhá organizacím úspěšně predikovat výkon zaměstnanců a napomáhá jim s redukcí fluktuace, absentérstvím, ztrátami či se zvyšováním úrovně zákaznických služeb. Dotazník HPI posuzuje osobnostní charakteristiky běžné populace, přičemž vychází z tzv. pětifaktorového modelu osobnosti, který je dnes v psychologii obecně akceptován jako východisko při hodnocení osobnosti.

Hoganův osobnostní dotazník identifikuje světlou stránku osobnosti – tendence chování, které jsou snadno pozorovatelné a podílejí se na pracovním výkonu. Interpretace výsledků z dotazníku HPI je specifická pro každou pracovní pozici: vysoký nebo nízký skór může být pro některé pozice výhodou, v jiných zas nevýhodou – vše záleží na požadavcích pracovního prostředí.

Základní informace o dotazníku HPI:
• Měření normální osobnosti ve vztahu k pracovnímu výkonu.
• Prokazatelně predikuje úspěch na různých typech pozic (více než 200), zahrnujících všechna hlavní odvětví.
• Vytvořen speciálně na základě výzkumu pracující dospělé populace.
• Již administrován více než 500 000 pracujícími lidmi celosvětově.
• Neobsahuje žádné položky zasahující do soukromí.
• Nemá žádný negativní vliv na testovaného.
• Vhodný nejen pro výběr zaměstnanců, ale i jejich rozvoj.


2. HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST (Hogan Development Survey - HDS)

Jaké tendence mohou bránit v rozvoji kariéry nebo omezovat pracovní výkon? Jak bude člověk nejspíše reagovat na stres a tlak nebo v situacích, kdy se nekontroluje?

Temná stránka osobnosti – to, co vidíme, když jsou lidé ve stresu.

Dotazník HDS posuzuje jedenáct tendencí chování, které mohou ohrozit pracovní vztahy, snížit produktivitu či omezovat celkový kariérní potenciál. Tyto překážky, hluboce zakořeněné v osobnosti člověka, u zaměstnanců ovlivňují styl vedení a další pracovní činnosti.

Pod tlakem většina lidí projevuje jisté kontraproduktivní tendence či rizikové faktory. Za normálních okolností tyto charakteristiky mohou vlastně být i klady. Když je však člověk unavený, pod tlakem, znuděný či jinak rušený, tyto rizikové faktory mohou ohrozit jeho efektivitu a narušit kvalitu vztahů s klienty a kolegy. Hoganův rozvojový test identifikuje tyto tendence, které často poukazují na temnou stránku osobnosti – neproduktivní vzorce chování, které se objevují ve specifických situacích.

Dotazník HDS poskytuje cennou zpětnou vazbu pro strategické sebeuvědomění, jež je klíčem k prevenci negativních důsledků spojených s těmito tendencemi.

Základní informace o dotazníku HDS:
• Predikuje překážky omezující úspěch v práci.
• Sleduje vlastnosti, které nepokrývají běžné osobnostní dotazníky (vycházející z pětifaktorového modelu osobnosti).
• Byl vytvořen speciálně na základě výzkumu pracující dospělé populace.
• Již administrován více než 10 000 manažery celosvětově.
• Ověřen ve více než 50 organizacích z žebříčku Fortune 500.
• Neobsahuje žádné položky zasahující do soukromí.
• Nemá žádný negativní vliv na testovaného.
• Vhodný nejen pro výběr zaměstnanců, ale i jejich rozvoj.


3. INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ (Motives, Values, Preferences Inventory - MVPI)

Co nás motivuje a pohání? Jaký druh pracovního prostředí je pro člověka nejvíce motivující? O co lidé nejvíce usilují?

ní stránka osobnosti – odhalí u lidí jejich základní hodnoty, cíle a zájmy.

Dotazník MVPI odhaluje u lidí jejich základní hodnoty, cíle a zájmy. Z těchto informací jsme schopni určit, v jakém prostředí lidé podávají nejlepší výkony a v jaké kultuře bude člověk tvůrčí jako lídr.

Společnosti mohou tyto informace využít k zajištění toho, aby hodnoty nově přijatých zaměstnanců byly totožné s hodnotami společnosti. Dotazník MVPI také pomůže identifikovat, v kterých oblastech jsou jednotliví členové týmu soudržní a kde naopak může docházet ke konfliktům.

Těchto deset klíčových hodnot, cílů a aktivit je součástí lidské identity. Jsou pak také pro lidi hlavním hnacím faktorem – člověk po nich touží a usiluje o jejich získání. Lidské hodnoty také ovlivňují výběr zaměstnání a kariéry. Lidé mají rádi ty, kteří sdílejí jejich hodnoty a raději pracují v prostředí, které jejich hodnoty podporuje.

Základní informace o dotazníku MVPI
• Poskytuje srozumitelnou taxonomii hodnot pro organizační využití.
• Hodnotí soulad mezi identitou člověka a hodnotami preferovanými v organizaci.
• Predikuje pracovní úspěch a spokojenost s prací.
• Vhodný pro výběr a další rozvoj zaměstnanců.
• Vytvořen speciálně na základě výzkumu dospělé pracující populace.
• Je ověřený ve více než 100 organizacích.
• Neobsahuje žádné položky zasahující do soukromí.
• Nemá žádný negativní vliv na testovaného.

Kontakt

Jsme tu pro vás a budeme rádi, pokud se s námi spojíte.

Rezervace

rezervovat termín psychologických a poradenských služeb můžete prostřednictvím telefonu či emailu.

Provozní doba

Pondělí 08:00 – 16:00
Úterý 08:00 – 16:00
Středa 10:00 – 18:00
Čtvrtek 10:00 – 18:00
Pátek 08:00 – 16:00

Email

unity@dpmb.cz

(recepce)

Telefon

+420 543 174 800

(recepce)


Osobní kontakty

Mgr. Eva Jurčáková


ejurcakova@dpmb.cz
tel: +420 543 174 801
mob: +420 605 234 655


Mgr. Markéta Kumpoštová


mkumpostova@dpmb.cz
tel: +420 543 174 802
mob: +420 739 576 193


Mgr. Kateřina Žáková


kzakova@dpmb.cz
tel: +420 543 174 803
mob: +420 737 677 132


Mgr. Bc. Jana Mikešová


fyzioterapiemikesova@seznam.cz
tel: +420 543 174 800
mob: +420 776 803 940


Ing. Brigita Bittnerová


b.bittnerova@gmail.com
mob: +420 728 148 930


Jana Kupčíková


kupcikovajana20@gmail.com
mob: +420 731 145 967